Stretch & fuse

STRETCH & FUSE


KARAKTERISTIKE

  • Postojano vodonepropusno zaptivanje
  • Izolacija električnih konekcija
  • Odgovarajuća je za sve površine
  • Bez ostatka
  • Jednostavna za korišćenje
  • Otpoma na pritisak do 8 bar-a
Šifra Širina Dužina Boja Trans.pak.
SI2580 25 mm 1,8 m Providna 8
SI2503 25 mm 3 m Providna 6
SI2580 25 mm 3 m Crvena 6
SI2580 25 mm 3 m Crna 6

Nosač lepka: Silikon
Maksimalna temperatura: 200 °C (do 260 °C u kratkom periodu)
Otpornost na kidanje: 4,82 mPa
Debljina: 0,50 mm
Probojni napon: 8 kV