Alkyton temperaturno otporni do 750°C

ALKYTON TEMPERATURNO OTPORNI DO 750°C


DUPLI COLOR ALKYTON Temperaturnootporni premaz je pogodan za primenu na novim neobojenim, oštećenim čeličnim površinama ili već tretiranih, premazanih površina kao što su roštilji, sistemi grejanja, auspusi, itd. Otpornan je na temperaturu do 750°C (suve toplote) . Alkiton Temperaturnootporni premaz je namenjen za male poslove održavanja i popravke.

Kvalitet i osobine

 • Silikonski modifikovani sistem alkidnih smola.
 • Dobra pokrivnost.
 • Odlično prianjanje.
 • Otporan na visoke temperature do 600°C sa kratkoročnim maksimalnim opterećenjem do 750°C.

Fizičko hemijske karakteristike

 • Baza: Silikon – modifikovani alkidna smola .
 • Boja: Crna mat i srebro.
 • Miris: Razređivača.

Efikasnost

 • Teorijska: 10 – 12m²/l. Može da varira u zavisnosti od boje i stanja podloge.
 • Praktična : Praktična potrošnja zavisi od mnogih faktora kao što su poroznosti i hrapavosti podloge i
 • gubitka materijala tokom primene ( vidi DIN 53220 )
 • reporučena debljina sloja: 35-40 µm suvo, odgovara približno 85 µm vlažno.
 • Vreme sušenja ( na 20 stepeni i 50% relativne vlažnosti vazduha ):
 • Lepljiv: posle 2 sata.
 • Suvo na dodir: posle 8 sati.
 • Može da se prefarba posle 24 sata.
 • una tvrdoće: 24 sata posle postizanja minimalne temperature od 150°C.
 • ostepeno zagrevati premaz do 150°C ( maksimalno 50°C/sat ).
 • Vreme sušenja zavisi od temperature prostorije, vlažnost vazduha i debljine nanetog sloja.
 • Gustina: crni: 1,38 g/cm³, srebro: 1,11 g/cm³.
 • Sadržaj čvrste materije: crna: 40%, srebro: 47% od zapremine ± 2,0 u zavisnosti od boje.
 • Viskozitet: 880 – 1150 mPa s (880 – 1150 cP ).
 • Tačka paljenja: 40°C.
 • Temperaturno otporan: do 600°C (suva toplota), kratkoročno maksim. opterećenje do 750°C.
 • VOC – Sadržaj: 460 g / l maksimum.
 • Kategorija: IIA / i. Evropska unija Granične vrednosti: 600g/l (2007) / 500g/l ( 2010 )
 • Rok trajanja: 5 godina od datuma proizvodnje neotvoreno ako je skladišeno u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji i nije direktno izloženo sunčevoj svetlosti na
 • emperaturama između 5°C i 35°C.
 • Zapremina: Maksimalna nominalna zapremina od 250ml ili 750ml .

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe pažljivo pročitati tekst upozorenja na proizvodu.

Priprema površine
Uklonite masnoću, ulje, prljavštinu, labavu rđu, rastresite premaze stare boje i svu prljavštinu sa odgovarajućim sredstvima. Ošmirglajte stari lak da bi se dobila rapava podloga radi boljeg prijanjanja. Površina mora da bude čista i suva tokom primene.
Mešanje i razređivanje
Da bi osigurali homogenost, boju trebate zaista dobro energično da promešate pre upotrebe.
Nemojte da je razređujete!

Nanošenje

Koristiti samo ako je temperatura vazduha i površine na koju boju nanosite između 5°C i 35°C i relativna vlažnost vazduha manja od 85%.
Nanesite četkom. Zbog visokog viskoziteta ne preporučujemo primenu pištoljem za nanošenje boje.
Sušenje:
Lepljiv: posle 2 sata.
Suvo na dodir: posle 8 sati.
Može da se prefarba posle 24 sata.
Puna tvrdoće: 24 sata posle postizanja minimalne temperature od 150°C.
Postepeno zagrevati premaz do 150°C ( maksimalno 50°C/sat ).

Čišćenje alata

 • Alat oprati razređivačem

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe.
Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje

DUPLI COLOR proizvodi su 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo kompletno prazna ambalaža može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Ambalažu koja nije potpuno prazna treba odložiti kao specijalni otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelnom regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 DC Alkyton hitzefe.schwarz 250  250 ml  344497
 DC Alkyton hitzefe.schwarz 750  750 ml  344510
 DC Alkyton hitzefe.silber 250  250 ml  344503
 DC Alkyton hitzefe.silber 750  750 ml  344527
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.