Car's osnovni

CARS OSNOVNI


Idealan prajmer za upotrebu kao filer a i kao osnovni antikorozivni nanos. Može da se lakira-boji akrilnim, sintetičkim kao i nitro-combi lakovima. Pogodan za metal, drvo, keramiku, kamen, karton idr. Pre nanošenja završnog laka preporučujemo brušenje vodobrusnim papirom granulacije 600.

Područje primene

Idelan primer za DUPLI COLOR Auto lakove. Siva boja za sve plave, zelene, zlatne i srebrne završne lakove. Crvena boja za sve tamne i crvene završne lakove. Bela boja za sve svetle završne lakove.

Kvalitet i karakteristike
• Visoko kvalitetan nitro-combi kvalitet
• Specijalno velika moć popunjavanja
• Vrlo dobro se razliva i daje glatku površinu
• Brzo-sušiv
• Zašita od korozije
• Ostvaruje najbolju vezu između podloge i završnog laka
• Optimizuje sjaj završnog laka
• Omogućava ekonomičnu potrošnju završnog laka
• Jednostavan za upotrebu, lak za brušenje
• Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Priprema podloge

• Ukloniti delove koji se ljuspaju, rđu i prljavštinu.
• Površina mora da bude čista, suva i odmašćena.
• Blago obrusiti oštećenu površinu.
• Ukoliko je neophodno naneti odgovarajuci kit.

Fizičke i hemijske osobine

• Baza veziva: Nitro – combi
• Boja: Siva, Crvena i Bela
• Miris: Razređivača
• Stepen sjaja: (mereno pod uglom od 60°po DIN 67530) : mat 5-10 jedinica sjaja
• Vreme sušenja: Na 20°C i 50% relativne vlažnosti
– Suv na prašinu: Posle oko 15min
– Suv na dodir: Posle oko 30min
– Osušen, spreman za brušenje: Posle 2-4 sata
Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha kao i od debljine nanetog sloja
• Pokrivnost: U zavisnosti od poroznosti i boje podloge količina od 400ml je dovoljna za oko 0,8m²
• Čuvanje: Sprej boca 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlažnosti do 60%)
• Zapremina: Sprej boca, max. nominalne vrednosti od 400/600m

Upotreba

• Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu 3 min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice.
• Prskati sa udaljenosti od 25cm.
• Poravnati male neravnine i pore ponavljanjem nanošenja tankih slojeva primera i brušenjem.
• Posle sušenja od oko 2-4h brusiti vodobrusnim papirom granulacije 600, zatim očistiti površinu, dozvoliti da se osuši a zatim naneti završni lak.
• Može da se prelakira akrilnim i sintetičkim lakovima.

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje: DUPLI-COLOR spray je 100% oslobođen teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od recikliranih materijala

Odlaganje: Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalno otpad.

Oznaćavanje i etiketiranje:
Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 Cars Rostsch. Haftg. grau 400  400 ml  385889
 Cars Rostsch. Haftg. grau 600  600 ml  693847
 Cars Rostsch. Haftg.weiss 400  400 ml  218194
 Cars Rostsch. Haftgr. rot 400  400 ml  740220
 Cars Rostsch. Haftgr. rot 600  600 ml  730221
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.