Debeloslojni filer

DEBELOSLOJNI FILER


ColorMatic 1K High-Build Filler ( Debeloslojni filer ) je jednokomponentni akrilni filer sa najboljim mogućim kapacitetom popunjavanja. Velika debljina sloja već u jednom nanosu. Vrlo dobro se vezuje za čelik, aluminium, polyester kit i mnoge plastike.

Područje primene

Idealan za male popravke i reparaciju delova karoserije. U radionicama za održavanje automobila, motora, bicikala…

Kvalitet i karakteristike

 • Vrlo velika pokrivnost i popunjavajuća moć
 • Vrlo dobro se vezuje za čelik, aluminijum, poliesterski kit, očvrsle stare nanose boje, mnoge plastike kao sto su PC, PVC,ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
 • Otporan na anti-sil
 • Lak za brušenja kako suvo tako i mokro
 • Možete da ga prelakirate sa bojama kako na vodenoj tako i na bazi razređivača kao i sa 1K i 2K završnim lakovima
 • Sledeći proizvodi se mogu koristiti pre debeloslojnog filera kao antikorozivna zaštita: 1K Filer primer HG1-HG7,

1K Epoxy primer, 1K Zink primer

 • Preko debeloslojnog filera ne nanositi 1K Filerprimer HG1-HG7

• Profesionalno urađena podesiva dizna omogućava izvanredan protok, jednostavno i brzo nanošenje i osigurava uštedu vremena i dobre rezultate

Fizičke i hemijske osobine

 • Baza veziva: Akrilna smola
 • Miris: Razređivača
 • Boja: Bela, Sv. Siva, Tam. Siva, Crna
 • Vreme sušenja: Na 20°C i 50% relativne vlažnosti Oko 60min, IR: 15-20min. Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha kao i od debljine

nanetog sloja

 • Temperaturno otporan: do 90°C
 • Pokrivnost: U zavisnosti od poroznosti i boje podloge količina od 400ml je dovoljna za oko 1,2 m². Debljina sloja u tri prelaza oko 70-80 µ
 • Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlažnosti do 60%)
 • Zapremina: Sprej boca, max. nominalne vrednosti od 400ml

• VOC vrednost: 250,3gr

Upotreba

 • Za profesionalnu upotrebu.
 • Upotreba odgovarajuće zaštitne maske je neophodna ( preporučen tip A2/P3 ).
 • Ukloniti svu rđu sa oštećene površine, dobro očistiti površinu i izbrusiti.
 • Površina mora da bude suva, čista, odmaščena i bez prašine.
 • Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu 3min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice.
 • Izvršite probno prskanje na mestu koje nije vidljivo.

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje

DUPLI-COLOR spray je 100% oslobođen teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a.  Kapice i dize proizvedene su od recikliranih materijala

Odlaganje

Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalno otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200  i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG u aktuelnoj važećoj verziji.

ORDER INFORMATION

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 CM 1K Dicksch.fü. hellgrau 400  400 ml  375354
 CM 1K Dicksch.fü. mitt.grau400  400 ml  339448
 CM 1K Dicksch.fü. schwarz 400  400 ml  385575
 CM 1K Dickschi.füller weiß 400  400 ml  385568
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.

EXAMPLES FOR USE

DISCLAIMER OF LIABILITY

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. MOTIP DUPLI is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to MOTIP DUPLI.

For any further technical questions call our hotline +49 (0) 62 66 75-266 from Monday to Thursday from 9 h a.m. to 3 h p.m. or on Friday until 12 h p.m.

As of April 19, 2016
This release replaces all eventually earlier issued versions.

 

PORUDŽBENI BROJEVI

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 CM 1K Dicksch.fü. hellgrau 400  400 ml  375354
 CM 1K Dicksch.fü. mitt.grau400  400 ml  339448
 CM 1K Dicksch.fü. schwarz 400  400 ml  385575
 CM 1K Dickschi.füller weiß 400  400 ml  385568
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.