Enamel sprej

ENAMEL SPREJ


DUPLI COLOR Emajl sprej za brzu i jednostavnu popravku-reparaciju ogrebotina ili sličnih malih oštećenja.

Područje primene

Idealan za male popravke i reparaciju na emajliranim površinama kao sto su kade, lavaboi, wc šolje, protočni bojleri, frižideri itd. Ne preporučuje se za reparaciju velikih površina na wc šoljama i kadama.

Kvalitet i karakteristike

 • Visoko kvalitetni akrilni sprej
 • Za bele sjajne emajlirane površine
 • Tvrda, postojana površina
 • Vrlo dobra pokrivna moć
 • Izuzetno dobra prionjivost
 • Dobro se razliva, daje glatku površinu
 • Brzosušiv
 • Otporan na grebanje i udarce

Priprema podloge

 • Ukloniti delove koji se ljuspaju , rđu i prljavštinu.
 • Površina mora da bude čista, suva i odmašćena.
 • Blago obrusiti oštećenu površinu.
 • Ukloniti prašinu od brušenja.

Fizičke i hemijske osobine

 • Baza veziva: Akrilni copolimer
 • Boja: Emajl bela
 • Miris: Razređivača
 • Stepen sjaja: (mereno pod uglom od 60°po DIN 67530) Sjaj: 80-85 jedinica sjaja
 • Vreme sušenja: Na 20°C i 50% relativne vlažnosti
 • Suv na prašinu: posle oko 5min
 • Osušen: Posle oko 2 sata
 • Potpuno očvrnuo: Posle oko 48 sati

Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha kao i od debljine nanetog sloja

 • Temperaturno otporan: do 80°C
 • Pokrivnost: U zavisnosti od poroznosti i boje podloge količina od 200ml je dovoljna za oko 0,4m² količina od 400ml je dovoljna za oko 0,8m²
 • Čuvanje: Touch-up pencils 12 ml, 5 godina, Sprej boca 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlažnosti do 60%)
 • Zapremina: Touch-up pencils 12 ml, Sprej boca max. nominalne vrednosti od 200/400ml

Upotreba

 • Ukloniti svu rđu sa oštećene površine, dobro očistiti površinu i izbrusiti.
 • Površina mora da bude suva, čista, odmaščena i bez prašine.
 • Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu 2 min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice.
 • Izvršite probno prskanje.
 • Naneti nekoliko tankih unakrsnih slojeva sa udaljenosti od 25cm.
 • Ne nanositi preko sintetičkih boja.

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje: DUPLI-COLOR spray je 100% oslobođen teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a.  Kapice i dize proizvedene su od recikliranih materijala

Odlaganje: Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalno otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200  i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 Email Spray weiß 200  200 ml  684258
 Email Spray weiß 400  400 ml  467257
 Emaillack weiss 12  12 ml  334917
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.