Crackle Effect spray

CRACKLE EFFECT SPRAY


Crackle Efekat sprej je 2-slojni efekat sprej. On proizvodi na površinama obojenim akrilnom ili nitro-kombi bojom efekat ispucalog, starog i upotrebljavanog i stvara veoma efektan vintage izgled. Pre nego što se Crackle Efekat sprej primeni, veoma je važno da se na predmet nanese željena boja kao osnova. Sledeće kombinacije su moguće:

DUPLI-COLOR platinum + Crackle Effect
DUPLI-COLOR RAL Acrylic + Crackle Effect
DUPLI-COLOR Aerosol Art + Crackle Effect
DUPLI-COLOR Deco Matt + Crackle Effect
ili Bezbojni lak iz gore pomenutih linija + Crackle Effect

Čim primenite Crackle Efekat sprej na prethodno obojene površine, proces formiranja ispucale površine započinje. Pogodan je za primenu na različitim predmetima, za dizajniranje obojenog drveta, metala i dekorativnih umetničkih dela, DIY proizvodima pa čak i na akrilnim slikama. Dupli-Color Crackle Efekat je takođe uspešno testiran na površinama prethodno tretriranih nekim od efekt sprejeva. Može da se koristiti i ako koristite sledeće proizvode:
DUPLI-COLOR Gold Leaf + Crackle Effect
DUPLI-COLOR Eloxal + Crackle Effect

Kvalitet i karakteristike

 • Visoko kvalitetni specijalan lak
 • Proizvodi posebnu strukturu površine, izgleda kao ispucala
 • Vrlo dobra pokrivenost
 • Odlično prijanja
 • Pogodan za bojenje i dekoraciju predmeta za unutrašnje i spoljašnje potrebe
 • Podloga mora da bude obojena 1K lakovima na akrilnoj ili nitro-kombi bazi
 • Nije preporučeno da ga koristite na podlogama obojenim sintetičkim lakovima!
 • Pogodan za primenu na glatkim i čvrstim površinama – nije pogodan za tekstil i apsorbujuće podloge!
 • Može da se zaštiti sa 1K Akrilnim transparentnim lakom ili sa Dupli-Color Zapon lakom.

Fizičke i hemijske osobine

 • Hemijski sastav: Specijalna veziva.
 • Boja: Različite.
 • Miris: Razređivača.
 • Stepen sjaja: (mereno pod uglom od 60 stepeni po DIN 67530): nije merljivo.
 • Pokrivnost: U zavisnosti od rapavosti i boje pologe 400ml je dovoljno za oko 1,7-1,9m².
 • Vreme sušenja: Na temperaturi od 20°C i 50% relativnoj vlažnosti vazduha suv: Suv na dodir: posle 40min; Potpuno suv: posle 24h. Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha u okruženju i od debljine nanetog sloja.
 • Temperaturno otporan: do 80°C
 • Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlaznosti do 60%, zaštićen).

Sprej bocu čuvati u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Zaštititi je od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote.

 • Zapremina: Sprej boca, max. nominalne vrednosti od 400ml

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe.

Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Priprema površine

 • Površina koju tretirate treba da bude čista, odmašćena i suva.

Upotreba

Pre upotrebe, molimo da pažljivo pročitate i pridržavate se tekstova upozorenja na etiketi!

 • Većina Dupli Color sprejeva ima takozvani no-spray prsten u cilju da se izbegne neovlašćena upotreba.

Molimo da pogledate odgovarajuće obaveštenje na poklopcu ili na etiketi.

 • Nanositi preko akrilnih ili nitro-kombi boja ( nikako preko sintetičkih ).
 • Testirajte boju i kompatibilnost laka, izvršite probno prskanje. Zaštititi okolne površine koje ne farbate.
 • Koristiti samo po suvom vremenu na mestima zaštićenim od vetra i u prostorijama sa dobrom ventilacijom.
 • Potrebno je da nanesete barem dva unakrsna sloja u cilju dobijanja određene debljine sloja koji omogućava optimalno stvaranje željenog efekta. Što više slojeva nanesete, naknadno se formira sve više prepoznatljiv efekat ispucanog.
 • Omogućite sušenje premaza oko 45 minuta.

Primena

 • Najbolji rezultat će da se postigne ako primenite Crackle Efekat sprej u roku od 72 sata od bojenja podloge sprejom (akrilna ili NC boja).
 • Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu najmanje 3 min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice.
 • Ako nanosite u tankim slojevima (najmanje dva) fina struktura će da bude kreirana.
 • Deblji premaz dovodi do strukture jače izraženih, grubljih naprslina.
 • Prskati sa udaljenosti od 10-15 cm. Ne prskati preko površina koje su ofarbane sa sintetičkim lakom!

Više slojeva oba nanosa (boja+Crackle Effect) će voditi ka različitim karakterističnim efektima i uticaće na strukturu.

Saveti

 • Da biste postigli dugoročnu zaštitu efekta, preporučujemo da se kao zaštitni sloj nanese akrilni ili NC bezbojni lak.
 • Transparentne površine ili staklene posude će održati delimično svoju transparentnost ako pre primene Crackle Effect-a na površinu nanesete Dupli-Color platinum Zapon sprej ili RAL akril bezbojni lak kao podlogu.
 • Ne nanosite preko boja na sintetičkoj bazi!
 • Preporučena radna temperatura vazduha 10-25°C i relativna vlaznost do 60%, zaštićen.
 • Čuvati na suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote. Koristite samo tokom suvog vremna na mestima zaštićenim od vetra i u dobro provetrenim prostorijama. Pratite tekstove upozorenja na etiketama!

Okruženje

DUPLI-COLOR spray je 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a.  Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalni otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200  i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 DC Crackle blau 400  400 ml  451102
 DC Crackle grau 400  400 ml  451119
 DC Crackle schwarz 400  400 ml  451089
 DC Crackle weiss 400  400 ml  451096
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.