Car's rallye paint

CAR'S RALLYE PAINT


Za kotrastno i delimičnog lakiranje na automobilu i mnoge druge svrhe. Može da se primenjuje za farbanje felni i karoserije automobila. Za farbanje felni, preporučujemo boje za felne, srebrna Art.No. 385919 ili 385902 zlatna.

Kvalitet i karakteristike

• Vrhunski nitro kombi kvalitet.
• Vrlo dobra pokrivenost.
• Odlično prijanja.
• Dobar protok, glatka površina.
• Brzo sušenje.
• Pogodna za unutrašnju i spoljašnje korišćenje.
• Otporna na vremenske uslove, postojane nijanse, otporna na UV zračenje, grebanje, mehaničke udare.
• Visoka tvrdoća površine i dobra elastičnost.
• Pogodna za poliranje, površina je otporna na prljavštinu.

Fizičke i hemijske osobine

• Baza: Nitro-combi.
• Miris: Razređivača.
• Temperaturno otporan: do 80°C
• Stepen sjaja: (mereno pod uglom od 60 stepeni po DIN 67530): matt: <20 jedinica sjaja.
• Pokrivnost: U zavisnosti od rapavosti i boje pologe 400ml je dovoljno za oko 1,3m².
• Vreme sušenja: Na temperaturi od 20°C i 50% relativnoj vlažnosti vazduha suv:
o Suv na prašinu: posle oko 10min
o Suv na dodir: posle 50min
o Suv-može da se prefarba: posle oko 24h
Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha u okruženju i od debljine nanetog sloja.
• Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlažnosti do 60%, zaštićen).
Sprej bocu čuvati u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Zaštititi je od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote.
• Datum proizvodnje: Utisnuti na boci u formatu nedelja/godina.
• Rok trajanja: Utisnuti na boci u formatu EXP. nedelja/godina
• Zapremina: Sprej boca, max. nominalne vrednosti od 400ml

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe.
Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Priprema površine

• Površina koju tretirate treba da bude čista i odmašćena. Izgitujte i ošmirglajte neravne površine. Ako je nepotrebno popunjavanje sa kitom, nanesite prajmer, na primer, CAR’S prajmer je odgovarajući. U suprotnom, primenite DUPLI COLOR Filler na fino ošmirglanu gitovanu površinu. Pre toga, pedantno zaštite okolne površine koje nisu predviđene za farbanje. Ako je predviđeno farbanje većih površina, preporučujemo da zaštite ivice karoserije vozila.

Upotreba

• Većina Dupli Color sprejeva ima takozvani no-spray prsten u cilju da se izbegne neovlašćena upotreba.
Molimo da pogledate odgovarajuće obaveštenje na poklopcu ili na etiketi.
• Koristiti samo po suvom vremenu na mestima zaštićenim od vetra i u prostorijama sa dobrom ventilacijom.
• Površina koju tretirate treba da bude čista, suva i odmašćena.
• Zaštititi okolne površine koje ne farbate.
• Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu najmanje 3 min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice. U suprotnom dizna može da se zapuši.
• Testirajte boju i kompatibilnost laka, izvršite probno prskanje.
• Unakrsno prskati nekoliko tankih slojeva sa udaljenosti od 20-30cm u intervalima od 3-5min.
NE NANOSITI PREKO POVRŠINA BOJENIH SINTETIČKIM BOJAMA.

Preporuka

Zaštitite objekat i okolno područje od prskanja magle. Kod farbanja malih površina preporučujemo da se komad kartona koristi kao maska, sa prorezanom rupom na njemu nešto većom od površine koja se prska. Maska treba da se drži udaljena 1 do 2cm od površine. Ovim postupkom uglavnom, deo raspršivanje magle je doveden pod kontrolu.
Aerosol treba da ima sobnu temperaturu.
Radna temperatura bi trebalo da se kreću između +10°C do +25°C, maksimalna vlažnost vazduha 60%.
Čuvati na suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote. Pratite tekstove upozorenja na etiketama!

Okruženje:
DUPLI-COLOR spray je 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje:
Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalni otpad.

Oznaćavanje i etiketiranje:
Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 Cars schwarz gl. 400  400 ml  385865
 Cars schwarz gl. 600  600 ml  693854
 Cars schwarz matt 400  400 ml  385872
 Cars schwarz matt 600  600 ml  693878
 Cars schwarz sdm. 400  400 ml  652240
 Cars schwarz sdm. 600  600 ml  724961
 Cars weiss gl. 400  400 ml  385896
 Cars weiss gl. 600  600 ml  693885
 Cars weiss matt 400  400 ml  651953
 Cars weiss matt 600  600 ml  693892
 Cars weiss sdm. 400  400 ml  652233
 printing preview/further products

* no color identification possible
The presentation of colors may deviate from the original color.