Aerosol art colors

AEROSOL ART COLORS


Širokog spektra mogućih aplikacija. Specijalni sistem prskanja koji koriste poznati umetnici pri izradi grafita. Veliki izbor najprodavanijih nijansi, uglavnom prema RAL-u. Takođe je dostupan kao bezbojni lak. Pogodan je primenu na drvenim podlogama, metalnim, papirnim, na staklu ili za farbanje tvrde plastike i mnoge tekstilne aplikacije. Primenjiv je i za dizajniranje ukrasnih predmeta, betona i prirodnog kamena.

Kvalitet i karakteristike

 • Visoko kvalitetna nitro kombi boja.
 • Pogodna za unutrašnje i spoljašnje korišćenje.
 • Boja sadržaja je slična boji poklopca.
 • Vrlo dobra pokrivnost.
 • Odlično prianja na većinu površina, brzo sušenje.
 • Dobro se razliva i daje glatku površinu.
 • Pogodna je za poliranje.
 • Otporna na vremenske uslove, postojana nijansa, otporna na UV zračenje.
 • Nije sklona menjanju boje kada je izložena svetlu, ne žuti.
 • Korišćenje je moguće i sa Aktivatorom spreja, Art.Br. 703072.

Fizičke i hemijske osobine

 • Baza: nitro-kombi.
 • Boja: razne.
 • Miris: razređivača.
 • Stepen sjaja (mereno pod uglom od 60 stepeni po DIN 67530): sjaj 80 jedinica sjaja, satenmat 30-35 jedinica sjaja.
 • Pokrivnost: U zavisnosti od rapavosti i boje podloge 400ml je dovoljno za oko 0,8-1,5m².
 • Vreme sušenja: Na temperaturi od 20°C i 50% relativnoj vlažnosti vazduha: Suv na prašinu: posle oko 10min. Suv na dodir: posle oko 30min. Prestaje da isparava: posle oko 2h. Suv-može da se polira: posle oko 24h.
 • Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha u okruženju i od debljine nanetog sloja.
 • Temperaturnootporan: do 80°C.
 • Zapremina: Sprej boca, max. nominalne zapremine od 400ml.
 • Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlaznosti do 60%, zaštićen).

Sprej bocu čuvati u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Zaštititi je od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote.

Većina Dupli-Color sprejeva ima takozvani prsten protiv prskanja ili sigurnosni poklopac koji služe da bi se sprečila  neovlašćena upotreba. Zato Vas molimo da pročitate uputstvo na poklopcu ili etiketi boce koji se odnose na sigurnosni prsten. Pre upotrebe, pažljivo pročitajte i pridržavajte se tekstova upozorenja na etiketi!

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Upotreba

 • Podloga mora da bude čista, suva 1-2 sata, bez rđe i masnoća.
 • Uklonite ostatke stare boje koja se ljuspa, zatim ošmirglajte ako je potrebno.
 • Ukoliko je potrebno ( na površinama koje su porozne) koristite Aerosol Art prajmer, na primer Art.Br. 158995.
 • Na plastične površine predhodno naneti Dupli-Color Plastik Primer, Art.Br. 406224.
 • Pažljivo zaštitite delove koje ne želite da farbate.
 • Pre upotrebe sprej bocu zaista snažno promućkajte oko 3min i uradite probno prskanje.
 • Prskajte sa udaljenosti od oko 25cm.
 • Povremeno promućkati sprej bocu tokom upotrebe.
 • Prskajte u dvominutnim intervalima nekoliko tankih slojeva.
 • Ne prskati preko površina koje su obojene sa sintetičkim lakom!

Preporuka

Optimalna radna temperatura je između +10°C do +25°C, max. vlažnost vazduha 60%. Čuvati na suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote. Koristite samo tokom suvog vremena, na mestima zaštićenim od vetra i u prostorijama sa dobrom ventilacijom. Pratite tekstove upozorenja na etiketi!

Okruženje

Dupli-Color sprej je 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a.  Kapice i dizne proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo potpuno praznu konzervu treba odložiti u kontejner za reciklažu ili odgovarajući kontejner predviđen za vrstu otpada koji može da bude recikliran. Limenke koje nisu potpuno prazne treba odlagati kao “specijalni otpad “.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200  i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 Aerosol Art pastellblau gl.400  400 ml  733239
 Aerosol Art RAL 1001 gl. 400  400 ml  732584
 Aerosol Art RAL 1001 matt 400  400 ml  466588
 Aerosol Art RAL 1001 sdm. 400  400 ml  466595
 Aerosol Art RAL 1002 gl. 400  400 ml  740978
 Aerosol Art RAL 1002 matt 400  400 ml  466601
 Aerosol Art RAL 1002 sdm. 400  400 ml  466618
 Aerosol Art RAL 1003 sdm. 400  400 ml  666216
 Aerosol Art RAL 1004 gl. 400  400 ml  722479
 Aerosol Art RAL 1006 gl. 400  400 ml  732898
 Aerosol Art RAL 1007 gl. 400  400 ml  740992
 Aerosol Art RAL 1011 gl. 400  400 ml  732904
 Aerosol Art RAL 1011 matt 400  400 ml  466632
 Aerosol Art RAL 1013 gl. 400  400 ml  769757
 Aerosol Art RAL 1014 gl. 400  400 ml  722486
 Aerosol Art RAL 1014 sdm. 400  400 ml  666223
 Aerosol Art RAL 1015 gl. 400  400 ml  775611
 Aerosol Art RAL 1015 sdm. 400  400 ml  466656
 Aerosol Art RAL 1017 gl. 400  400 ml  732911
 Aerosol Art RAL 1018 gl. 400  400 ml  741012
 Aerosol Art RAL 1018 sdm. 400  400 ml  666391
 Aerosol Art RAL 1019 gl. 400  400 ml  732928
 Aerosol Art RAL 1021 gl. 400  400 ml  722493
 Aerosol Art RAL 1021 matt 400  400 ml  131462
 Aerosol Art RAL 1021 sdm. 400  400 ml  131349
 Aerosol Art RAL 1023 gl. 400  400 ml  741029
 Aerosol Art RAL 1023 sdm. 400  400 ml  466670
 Aerosol Art RAL 1028 gl. 400  400 ml  722509
 Aerosol Art RAL 1028 sdm. 400  400 ml  466687
 Aerosol Art RAL 1032 gl. 400  400 ml  741036
 Aerosol Art RAL 1032 sdm. 400  400 ml  466717
 Aerosol Art RAL 2000 gl. 400  400 ml  741043
 Aerosol Art RAL 2000 sdm. 400  400 ml  666445
 Aerosol Art RAL 2002 gl. 400  400 ml  732935
 Aerosol Art RAL 2002 sdm. 400  400 ml  466731
 Aerosol Art RAL 2003 gl. 400  400 ml  741067
 Aerosol Art RAL 2003 sdm. 400  400 ml  466748
 Aerosol Art RAL 2004 gl. 400  400 ml  732942
 Aerosol Art RAL 2004 matt 400  400 ml  466755
 Aerosol Art RAL 2004 sdm. 400  400 ml  466779
 Aerosol Art RAL 2009 gl. 400  400 ml  741081
 Aerosol Art RAL 2011 gl. 400  400 ml  722516
 Aerosol Art RAL 2011 sdm. 400  400 ml  466786
 Aerosol Art RAL 3000 gl. 400  400 ml  732959
 Aerosol Art RAL 3000 matt 400  400 ml  747540
 Aerosol Art RAL 3000 sdm. 400  400 ml  666452
 Aerosol Art RAL 3001 gl. 400  400 ml  722523
 Aerosol Art RAL 3001 sdm. 400  400 ml  466793
 Aerosol Art RAL 3002 gl. 400  400 ml  741098
 Aerosol Art RAL 3002 sdm. 400  400 ml  666469
 Aerosol Art RAL 3003 gl. 400  400 ml  732966
 Aerosol Art RAL 3003 sdm. 400  400 ml  466816
 Aerosol Art RAL 3004 gl. 400  400 ml  732973
 Aerosol Art RAL 3004 matt 400  400 ml  466823
 Aerosol Art RAL 3004 sdm. 400  400 ml  466847
 Aerosol Art RAL 3005 gl. 400  400 ml  741104
 Aerosol Art RAL 3005 sdm. 400  400 ml  466892
 Aerosol Art RAL 3007 gl. 400  400 ml  741111
 Aerosol Art RAL 3009 sdm. 400  400 ml  466915
 Aerosol Art RAL 3020 gl. 400  400 ml  722530
 Aerosol Art RAL 3020 sdm. 400  400 ml  466939
 Aerosol Art RAL 4002 gl. 400  400 ml  732980
 Aerosol Art RAL 4003 gl. 400  400 ml  733192
 Aerosol Art RAL 4005 gl. 400  400 ml  732997
 Aerosol Art RAL 4005 matt 400  400 ml  466991
 Aerosol Art RAL 4005 sdm. 400  400 ml  467028
 Aerosol Art RAL 4006 gl. 400  400 ml  722547
 Aerosol Art RAL 4010 gl. 400  400 ml  467073
 Aerosol Art RAL 5002 gl. 400  400 ml  733000
 Aerosol Art RAL 5002 matt 400  400 ml  131486
 Aerosol Art RAL 5002 sdm. 400  400 ml  467110
 Aerosol Art RAL 5003 gl. 400  400 ml  789847
 Aerosol Art RAL 5003 matt 400  400 ml  744419
 Aerosol Art RAL 5003 sdm. 400  400 ml  467349
 Aerosol Art RAL 5005 sdm. 400  400 ml  666483
 Aerosol Art RAL 5007 gl. 400  400 ml  722554
 Aerosol Art RAL 5009 gl. 400  400 ml  741166
 Aerosol Art RAL 5009 sdm. 400  400 ml  467363
 Aerosol Art RAL 5010 gl. 400  400 ml  722561
 Aerosol Art RAL 5010 matt 400  400 ml  741470
 Aerosol Art RAL 5010 sdm. 400  400 ml  126185
 Aerosol Art RAL 5011 gl. 400  400 ml  787829
 Aerosol Art RAL 5012 gl. 400  400 ml  733017
 Aerosol Art RAL 5012 matt 400  400 ml  741487
 Aerosol Art RAL 5012 sdm. 400  400 ml  467387
 Aerosol Art RAL 5013 gl. 400  400 ml  733024
 Aerosol Art RAL 5013 sdm. 400  400 ml  467479
 Aerosol Art RAL 5014 gl. 400  400 ml  733031
 Aerosol Art RAL 5014 sdm. 400  400 ml  467578
 Aerosol Art RAL 5015 gl. 400  400 ml  722578
 Aerosol Art RAL 5015 matt 400  400 ml  467585
 Aerosol Art RAL 5015 sdm. 400  400 ml  666506
 Aerosol Art RAL 5017 gl. 400  400 ml  722585
 Aerosol Art RAL 5018 gl. 400  400 ml  741173
 Aerosol Art RAL 5019 gl. 400  400 ml  787836
 Aerosol Art RAL 5021 gl. 400  400 ml  722592
 Aerosol Art RAL 5021 sdm. 400  400 ml  467608
 Aerosol Art RAL 6001 gl. 400  400 ml  775635
 Aerosol Art RAL 6001 matt 400  400 ml  467615
 Aerosol Art RAL 6001 sdm. 400  400 ml  467707
 Aerosol Art RAL 6002 gl. 400  400 ml  722608
 Aerosol Art RAL 6002 matt 400  400 ml  747533
 Aerosol Art RAL 6002 sdm. 400  400 ml  666513
 Aerosol Art RAL 6003 gl. 400  400 ml  787843
 Aerosol Art RAL 6005 gl. 400  400 ml  722615
 Aerosol Art RAL 6005 matt 400  400 ml  131509
 Aerosol Art RAL 6005 sdm. 400  400 ml  131370
 Aerosol Art RAL 6010 gl. 400  400 ml  722622
 Aerosol Art RAL 6011 gl. 400  400 ml  741203
 Aerosol Art RAL 6011 matt 400  400 ml  467714
 Aerosol Art RAL 6011 sdm. 400  400 ml  667268
 Aerosol Art RAL 6016 gl. 400  400 ml  733048
 Aerosol Art RAL 6017 sdm. 400  400 ml  467721
 Aerosol Art RAL 6018 gl. 400  400 ml  722639
 Aerosol Art RAL 6018 sdm. 400  400 ml  467738
 Aerosol Art RAL 6019 gl. 400  400 ml  733055
 Aerosol Art RAL 6019 sdm. 400  400 ml  467745
 Aerosol Art RAL 6024 gl. 400  400 ml  733062
 Aerosol Art RAL 6027 gl. 400  400 ml  733079
 Aerosol Art RAL 6028 sdm. 400  400 ml  668449
 Aerosol Art RAL 6029 gl. 400  400 ml  741241
 Aerosol Art RAL 7000 gl. 400  400 ml  741258
 Aerosol Art RAL 7000 sdm. 400  400 ml  467752
 Aerosol Art RAL 7001 gl. 400  400 ml  722646
 Aerosol Art RAL 7011 gl. 400  400 ml  733086
 Aerosol Art RAL 7011 matt 400  400 ml  467769
 Aerosol Art RAL 7011 sdm. 400  400 ml  467776
 Aerosol Art RAL 7012 matt 400  400 ml  467783
 Aerosol Art RAL 7015 gl. 400  400 ml  467790
 Aerosol Art RAL 7016 gl. 400  400 ml  741289
 Aerosol Art RAL 7016 matt 400  400 ml  741517
 Aerosol Art RAL 7016 sdm. 400  400 ml  126192
 Aerosol Art RAL 7021 gl. 400  400 ml  741296
 Aerosol Art RAL 7021 matt 400  400 ml  741524
 Aerosol Art RAL 7021 sdm. 400  400 ml  467806
 Aerosol Art RAL 7023 gl. 400  400 ml  467813
 Aerosol Art RAL 7024 sdm. 400  400 ml  467820
 Aerosol Art RAL 7030 gl. 400  400 ml  733093
 Aerosol Art RAL 7030 matt 400  400 ml  467837
 Aerosol Art RAL 7031 gl. 400  400 ml  741326
 Aerosol Art RAL 7031 sdm. 400  400 ml  467844
 Aerosol Art RAL 7032 gl. 400  400 ml  741333
 Aerosol Art RAL 7032 sdm. 400  400 ml  668715
 Aerosol Art RAL 7035 gl. 400  400 ml  733185
 Aerosol Art RAL 7035 matt 400  400 ml  131592
 Aerosol Art RAL 7035 sdm. 400  400 ml  668722
 Aerosol Art RAL 7037 gl. 400  400 ml  221200
 Aerosol Art RAL 7038 gl. 400  400 ml  722653
 Aerosol Art RAL 7040 gl. 400  400 ml  787867
 Aerosol Art RAL 7040 sdm. 400  400 ml  467851
 Aerosol Art RAL 7042 gl. 400  400 ml  467875
 Aerosol Art RAL 7042 sdm. 400  400 ml  467882
 Aerosol Art RAL 7043 gl. 400  400 ml  741357
 Aerosol Art RAL 7046 sdm. 400  400 ml  668739
 Aerosol Art RAL 7047 sdm. 400  400 ml  467899
 Aerosol Art RAL 8001 gl. 400  400 ml  741371
 Aerosol Art RAL 8001 sdm. 400  400 ml  467905
 Aerosol Art RAL 8003 gl. 400  400 ml  733109
 Aerosol Art RAL 8003 matt 400  400 ml  467912
 Aerosol Art RAL 8004 matt 400  400 ml  467929
 Aerosol Art RAL 8011 gl. 400  400 ml  744396
 Aerosol Art RAL 8011 matt 400  400 ml  467936
 Aerosol Art RAL 8011 sdm. 400  400 ml  668746
 Aerosol Art RAL 8012 gl. 400  400 ml  733116
 Aerosol Art RAL 8014 gl. 400  400 ml  722660
 Aerosol Art RAL 8014 sdm. 400  400 ml  668777
 Aerosol Art RAL 8017 gl. 400  400 ml  744402
 Aerosol Art RAL 8017 matt 400  400 ml  747526
 Aerosol Art RAL 8017 sdm. 400  400 ml  467943
 Aerosol Art RAL 8022 matt 400  400 ml  467950
 Aerosol Art RAL 8022 sdm. 400  400 ml  467974
 Aerosol Art RAL 9001 gl. 400  400 ml  722677
 Aerosol Art RAL 9001 sdm. 400  400 ml  131424
 Aerosol Art RAL 9002 gl. 400  400 ml  722684
 Aerosol Art RAL 9002 matt 400  400 ml  467981
 Aerosol Art RAL 9003 gl. 400  400 ml  741418
 Aerosol Art RAL 9003 matt 400  400 ml  467998
 Aerosol Art RAL 9003 sdm. 400  400 ml  468001
 Aerosol Art RAL 9005 gl. 400  400 ml  733123
 Aerosol Art RAL 9005 matt 400  400 ml  733161
 Aerosol Art RAL 9005 sdm. 400  400 ml  655814
 Aerosol Art RAL 9006 sdm. 400  400 ml  741425
 Aerosol Art RAL 9007 sdm. 400  400 ml  741432
 Aerosol Art RAL 9010 gl. 400  400 ml  733130
 Aerosol Art RAL 9010 matt 400  400 ml  741548
 Aerosol Art RAL 9010 sdm. 400  400 ml  655821
 Aerosol Art RAL 9011 gl. 400  400 ml  468018
 Aerosol Art RAL 9011 matt 400  400 ml  468025
 Aerosol Art RAL 9011 sdm. 400  400 ml  468032
 Aerosol Art RAL 9016 gl. 400  400 ml  741449
 Aerosol Art RAL 9016 matt 400  400 ml  131622
 Aerosol Art RAL 9016 sdm. 400  400 ml  126208
 Aerosol Art RAL 9017 gl. 400  400 ml  741456
 Aerosol Art RAL 9017 matt 400  400 ml  741555
 Aerosol Art RAL 9017 sdm. 400  400 ml  468049
 Aerosol Art RAL 9018 sdm. 400  400 ml  468056
 Aerosol Art rosa gl. 400  400 ml  733178


* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.