Car's clear lacquer

CAR'S CLEAR LACQUER


Sjajni ili mat lak za sjaj i zaštitu DUPLI COLOR boja na akrilnoj ili nitro-combi bazi kao što su sprej za felne, neon itd. Da bi uklonili maglu od prskanja koristite polir pastu.

Kvalitet i karakteristike

• Visokokvalitetni akrilni sprej
• Izuzetno dobro prijanjanje
• Dobro se razliva i daje glatku površinu
• Izvanredna postojanost sjaja
• Čvrsta površina, dobra elastičnost
• Brzo-sušiv
• Otporan na svetlost i UV zrake (ne žuti)
• Otporan na vremenske prilike – odbija prljavštinu
• Otporan na grebanje i udarce
• Posle sušenja otporan na vodu, razblažene kiseline i baze
Ograničeno otporan na gorivo

Fizičke i hemijske osobine

• Baza veziva: Akrilni copolimer
• Boja: Bezbojan
• Miris: Razređivača
• Stepen sjaja: (mereno pod uglom od 60°po DIN 67530) Sjaj: 80-90 jedinica sjaja
• Vreme sušenja: Na 20°C i 50% relativne vlaznosti
– Suv na prašinu: Posle oko 10min
– Suv na dodir: Posle oko 50min
– Potpuno očvrnuo, spreman za poliranje :
Posle oko 24 sata
Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha kao i od debljine nanetog sloja
• Temperaturno otporan: do 80°C
• Pokrivnost: U zavisnosti od poroznosti i boje podloge
količina od 400ml je dovoljna za oko 1,0-1,5m² količina od 600ml je dovoljna za oko 1,5-2,3m²
• Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlažnosti do 60%)
• Datum proizvodnje: Utisnuti na boci u formatu nedelja/godina.
• Rok trajanja: Utisnuti na boci u formatu EXP. nedelja/godina
• Zapremina: Sprej boca, max. nominalne vrednosti od 400/600ml

Okruženje

DUPLI-COLOR spray je 100% oslobođen teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od recikliranih materijala

Odlaganje

Samo kompletno prazna boca može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Konzerve koje nisu potpuno prazne treba odložiti kao specijalno otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

 

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 *  Cars Klarlack glzd. 600  600 ml  693830
 *  Cars Rallye-Klarlack glzd. 400  400 ml  385858
 *  Cars Rallye-Klarlack matt 400  400 ml  720352
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.