Boja za školske table

BOJA ZA ŠKOLSKE TABLE


DUPLI COLOR boja za Školske table je specijalan lak sa kojim vrlo individualno kreirate površinu po kojoj možete da pišete kredom. Može da se koristi u enetrijeru za farbanje npr: vrata, zidova, nameštaja, bele tehnike, itd. Može da se nanosi na drvo, metal, glatke tapete, malter, glet, beton kao i na neke vrste plastike.

Priprema podloge

 • Očistiti podlogu od stare boje, korozije i masnoće.
 • Nanet kit da ispuni male pukotine i neravnine.
 • Površina treba da bude što je više moguće ravna i glatka, apsolutno suva i čista.
 • Pažljivo zaštitite delove koje ne želite da ofarbate.
 • Nanošenjem adekvatnog prajmera poboljšaćete prianjanje boje na površinu.
 • Na plastične površine prethodno naneti DUPLI COLOR Plastik Primer.

Nanošenje

 • Pre upotrebe dobro promešati boju.
 • Temperatura podloge kao i temperatura u prostoriji u kojoj se farba treba da bude min. +7° C.
 • Nanositi četkom ili valjkom.
 • Za prvi (osnovni) sloj razrediti boju sa 5% vode.
 • Za drugi (završni) sloj ne razređivati boju.
 • Izmedju nanošenja slojeva kada je površina osušena blago ošmirglati i otprašiti površinu kako bi se sledeći sloj bolje prihvatio za podlogu.

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe.
Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje

DUPLI COLOR proizvodi su 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo kompletno prazna ambalaža može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Ambalažu koja nije potpuno prazna treba odložiti kao specijalni otpad.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelnom regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

ORDER INFORMATION

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 DC Schultafel-Farbe grün 375  375 ml  446429
 DC Schultafel-Farbe grün 750  750 ml  446436
 DC Schultafel-Farbe schwarz375  375 ml  368103
 DC Schultafel-Farbe schwarz750  750 ml  368110
 * no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.

EXAMPLES FOR USE

DISCLAIMER OF LIABILITY

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. MOTIP DUPLI is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to MOTIP DUPLI.

For any further technical questions call our hotline +49 (0) 62 66 75-266 from Monday to Thursday from 9 h a.m. to 3 h p.m. or on Friday until 12 h p.m.

As of September 5, 2013
This release replaces all eventually earlier issued versions.

 

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 DC Schultafel-Farbe grün 375  375 ml  446429
 DC Schultafel-Farbe grün 750  750 ml  446436
 DC Schultafel-Farbe schwarz375  375 ml  368103
 DC Schultafel-Farbe schwarz750  750 ml  368110
 * no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.