Platinum spreyhead-set

PLATINUM SPREYHEAD SET


Platinum set Dizni sadrži ukupno 6 dizni:

  • Dizna bela, 2kom: Uzano raspršivanje, sa  distance od 1-3cm za jasnu, tanku liniju (kompjuterski kućišta, mobilni telefoni, …)
  • Dizna crna, 2kom: Srednje širine raspršivanje, sa distance od 5-10cm za jasnu liniju, srednje širine (okviri vrata, uglovi, …)
  • Dizna zlatna, 1kom: Široko raspršivanje, sa udaljenost 15-25cm za veće površine (zidovi, garažna vrata, …)
  • Dizna crvena, 1kom: ekstenzivna / profesionalna. Optimalno raspršivanje sa udaljenosti oko 15cm za rotirajuće ravno raspršivanje, mlaznica za maksimalnu pokrivnost površine.

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje

Dupli-Color spray je 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a.  Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo potpuno praznu konzervu treba odložiti u kontejner za reciklažu ili odgovarajući kontejner predviđen za vrstu otpada koji može da bude recikliran. Limenke koje nisu potpuno prazne treba odlagati kao “specijalni otpad “.

Oznaćavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200  i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 *  SK Platinum Sprühkopf-Set 6Stk  Stück  723087
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.