Colors

COLORS


Dupli-Color COLORS boje u spreju za poslove tokom dekoracije: Izloga prodavnica, kioska, sajamskih štandova, itd. Pogodan je za nanošenje na: metal, drvo, keramiku, polistiren, beton, kamen, papir, karton, tvrdu plastiku pogodnu za farbanje (posle prajmera Dupli-Color Plastic Primer), cveće itd.

Kvalitet i karakteristike

• Visoko kvalitetni akril.
• Vrlo dobra pokrivnost.
• Odlično prianja.
• Dobar protok, glatka površina.
• Brzo sušenje.
• Pogodna za unutrašnju i spoljašnje korišćenje.
• Otporna na vremenske uslove, postojane nijanse, otporna na UV zračenje, grebanje, mehaničke udare.
• Visoka tvrdoća površine.

Fizičke i hemijske osobine

• Baza: Akrilik kopolimeri.
• Boja: Različite.
• Miris: Razređivača.
• Stepen sjaja (mereno pod uglom od 60 stepeni po DIN 67530): sjaj 80 jedinica sjaja, mat 5-10 jedinica sjaja.
• Pokrivnost: U zavisnosti od rapavosti i boje podloge 400ml je dovoljno za oko 0,8-1,5m².
• Vreme sušenja: Na temperaturi od 20°C i 50% relativnoj vlažnosti vazduha: Suv na prašinu: posle oko 10min. Suv na
dodir: posle oko 30min. Suv: posle oko 2h. Spreman za poliranje posle oko 24h.
• Vreme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha u okruženju i od debljine nanetog sloja.
• Temperaturnootporan: do 80°C.
• Zapremina: Sprej boca, max. nominalne zapremine od 400ml.
• Čuvanje: 10 god. pod odgovarajućim uslovima (temp. vazduha 10-25°C i relativnoj vlaznosti do 60%, zaštićen).

Sprej bocu čuvati u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji. Zaštititi je od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote.
Većina Dupli-Color sprejeva ima takozvani prsten protiv prskanja ili sigurnosni poklopac koji služe da bi se sprečila
neovlašćena upotreba. Zato Vas molimo da pročitate uputstvo na poklopcu ili etiketi boce koji se odnose na sigurnosni
prsten. Pre upotrebe, pažljivo pročitajte i pridržavajte se tekstova upozorenja na etiketi!
Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše
specifične potrebe. Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Upotreba

• Površina koju tretirate treba da bude čista, suva i odmašćena.
• Pedantno zaštite okolne površine koje nisu predviđene za farbanje.
• Ukoliko koristite stiropor kao podlogu, nanesite prajmer za stiropor.
• Pre upotrebe zaista snažno protresti sprej bocu najmanje 2-3 min od momenta kada ste čuli zvuk kuglice. U
suprotnom dizna može da se zapuši.
• Testirajte boju i kompatibilnost laka, izvršite probno prskanje.
• Unakrsno prskati nekoliko tankih slojeva sa udaljenosti od 25cm.
• NE NANOSITI PREKO POVRŠINA BOJENIH SINTETIČKIM BOJAMA!

Preporuka

Optimalna radna temperatura je između +10°C do +25°C, max. vlažnost vazduha 60%. Čuvati na suvom mestu. Zaštititi
od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote. Koristite samo tokom suvog vremena, na mestima zaštićenim od
vetra i u prostorijama sa dobrom ventilacijom. Pratite tekstove upozorenja na etiketi!

Okruženje

Dupli-Color sprej je 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dizne proizvedene su od materijala
koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo potpuno praznu konzervu treba odložiti u kontejner za reciklažu ili odgovarajući kontejner predviđen za vrstu otpada koji može da
bude recikliran. Limenke koje nisu potpuno prazne treba odlagati kao “specijalni otpad “.

Označavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelno regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu
1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj
verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Boja Naziv proizvoda Šifra
  COLORS Transparent sjaj 400ml 408907
  COLORS Transparent mat 400ml 408914
  COLORS RAL 1003 sjaj 400ml 348846
  COLORS RAL 1013 sjaj 400ml 408693
  COLORS RAL 1015 sjaj 400ml 409102
  COLORS RAL 1023 sjaj 400ml 408709
  COLORS RAL 2002 sjaj 400ml 408716
  COLORS RAL 2004 sjaj 400ml 408723
  COLORS RAL 3000 sjaj 400ml 408730
  COLORS RAL 3003 sjaj 400ml 408747
  COLORS RAL 3015 sjaj 400ml 408754
  COLORS RAL 3020 sjaj 400ml 408761
  COLORS RAL 4005 sjaj 400ml 408778
  COLORS RAL 5010 sjaj 400ml 408785
  COLORS RAL 5012 sjaj 400ml 409119
  COLORS RAL 5013 sjaj 400ml 404801
  COLORS RAL 5015 sjaj 400ml 408792
  COLORS RAL 5017 sjaj 400ml 348853
  COLORS RAL 6001 sjaj 400ml 404818
  COLORS RAL 6002 sjaj 400ml 408808
  COLORS RAL 6005 sjaj 400ml 408815
  COLORS RAL 6011 sjaj 400ml 408822
  COLORS RAL 6029 sjaj 400ml 348860
  COLORS RAL 7001 sjaj 400ml 408839
  COLORS RAL 7016 sjaj 400ml 408846
  COLORS RAL 7024 sjaj 400ml 404825
  COLORS RAL 7035 sjaj 400ml 408853
  COLORS RAL 7042 sjaj 400ml 348815
  COLORS RAL 8004 sjaj 400ml 348822
  COLORS RAL 8011 sjaj 400ml 408860
  COLORS RAL 8017 sjaj 400ml 408877
  COLORS RAL 9005 sjaj 400ml 407382
  COLORS RAL 9005 mat 400ml 407405
  COLORS RAL 9006 sjaj 400ml 408884
  COLORS RAL 9010 sjaj 400ml 407375
  COLORS RAL 9010 mat 400ml 407399